เลือกภาษาที่ต้องการ

ใส่รหัสสมาชิก

วันและเวลาในการจัดกิจกรรม

Translator
Translator

 

ประชุมทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.00 - 20.00

-----------------

 การดำเนินรายการ

    1. 19.00 กล่าวเปิดประชุม
    2. 19.20 ร่วมไหว้พระสวดมนต์
    3. แจ้งข่าวเรื่องโปรเจคจบงานโดยพิธีกรที่ได้รับอนุญาต
    4. เปิดให้สมาชิกสอบถามเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    5. ปิดการประชุม 20.00 น.   

 


ผู้ควบคุมการประชุม

 

 

มนัสนันท์ ภพกิตติสิริกุล

กรรมการผู้จัดการบริษัท