เลือกภาษาที่ต้องการ

ใส่รหัสสมาชิก

นโยบายของบริษัทฯ

Translator

 

นโยบายของบริษัทฯ

นโยบายของบริษัทฯ กับโครงการโปรเจคจบงาน มีดังนี้

1.  ให้เว็บไซต์ www.mwjholding888.com เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของโครงการ หากข่าวสารที่ได้รับไม่ตรงกับเว็บไซต์ถือว่าเป็นข่าวสารที่เป็นเท็จ
2.  การนัดประชุมสมาชิกสามารถเข้ามาดูตารางวันเวลาได้ที่เว็บไซต์นี้เท่านั้น จะไม่มีการแจ้งให้สมาชิคทราบในไลน์กลุ่มต่าง ๆ
3.  ใครที่ต้องการรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในการประชุมกลุ่ม จะต้องนำเสนอบทความที่จะนำไปกล่าวในที่ประชุมอย่างละเอียด และจะต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้จัดการก่อน ถึงจะสามารถดำเนินรายการที่ต้องการกล่าวได้ หากนอกเหนือจากข้อมูลที่อนุญาตแล้ว นำมาดำเนินรายการ จะถูกเอาผิดดำเนินคดีตามกฎหมาย
4.  บริษัทฯไม่มีนโยบายในการนำเอาข้อมูลของสมาชิคไปใช้นอกเหนือจากโครงการโปรเจคจบงาน หากผู้ใดนำไปใช้โดยพละการจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
5.  ผู้ที่จะสามารถดำเนินการทุกอย่างแทนบริษัทฯได้ จะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตำแหน่งต่าง ๆ ก่อน